O firmě

Firma byla založena v roce 2006 a navázala tak na dlouholetou praxi v oboru chladicí a klimatizační techniky. Zásadním podílem činnosti jsou sdružené chladicí jednotky / chillery, do výrobních závodů pro strojní, textilní, nebo potravinářský průmysl, vybavení obchodů chladicím nábytkem a montáže chladicích, mrazicích boxů a klimatizací. V roce 2008, jsme reagovali na stále se zvyšující poptávku po využití odpadního tepla z chladicích zařízení a nadále se zabýváme, cca 50% podílem, oborem tepelná čerpadla, popř. rekuperace odpadního tepla. Oba zmíněné obory jsou spolu v moderních aplikacích technologicky provázané. Využíváme obnovitelných zdrojů při přenosu tepla i chladu - v letních měsících všemi dostupnými sekundárními výměníky, jako např.: fancoil, sahara, vedení chladu v podlaze atd.. Výhodou našeho návrhu řešení, je optimalizace nutných nákladů spojených se zdrojem vytápění či chlazení. Celková praxe zakladatele TOPCHLAD ... s problematikou chlazení a tepelných čerpadel je 24 let.

Dodáváme

IVT Fujitsu Daikin